Geert Hofstede en culturele-dimensietheorie – een overizcht

Geert Hofstede is sociaal psycholoog en antropoloog die de interactie tussen culturen heeft bestudeerd. Hij heeft vele onderscheidingen ontvangen voor zijn interculturele onderzoek over de hele wereld. Van zijn hand is onder meer de culturele-dimensietheorie, een systematisch raamwerk voor het beoordelen van de verschillen tussen naties en culturen.

De theorie is gebaseerd op het idee dat aan zes culturele dimensies een waarde kan worden toegekend. Deze dimensies zijn macht (gelijkheid tegenover ongelijkheid), collectivisme (tegenover individualisme), onzekerheidsvermijding (tegenover onzekerheidstolerantie), masculiniteit (tegenover femininiteit), korte-termijnoriëntatie en uitbundigheid (versus terughoudendheid). Hofstede verzamelde de meeste van zijn gegevens over culturele waarden via enquêtes die werden uitgevoerd door het Amerikaanse technologie- en consultingbedrijf IBM. Hij stelde vervolgens een scoresysteem voor met een schaal van 1 tot 120.

Machtsafstand: Machtsafstand is volgens Hofstede “de mate waarin de minder machtige leden van organisaties en instellingen (zoals een gezin) accepteren en verwachten dat macht ongelijk verdeeld is”. Deze dimensie meet niet in hoeverre de macht is verdeeld in een bepaalde cultuur, maar wat de mensen ervan vinden. Een lage score voor machtsafstand in een cultuur geeft aan dat een cultuur verwacht dat machtsrelaties democratisch zijn en dat leden worden gezien als gelijk. Hoge scores voor machtsafstand geven aan dat de minder machtige leden van de samenlevingen hun plaats accepteren en op de hoogte zijn van formele hiërarchische posities.

Individualisme vs. collectivisme: “De mate waarin individuen zijn geïntegreerd in groepen.” Deze dimensie heeft geen politieke connotatie en verwijst naar de groep in plaats van het individu. In individualistische culturen wordt waarde gehecht aan het behalen van persoonlijke doelen. In collectivistische samenlevingen zijn de doelen van de groep en het welzijn van de groep belangrijker dan die van het individu.

Onzekerheidsvermijding: “De tolerantie van een samenleving voor onzekerheid en onduidelijkheid.” Deze dimensie meet hoe een samenleving omgaat met onbekende situaties, onverwachte gebeurtenissen en de stress van verandering. Culturen die hoog scoren op dit punt zijn minder tolerant ten aanzien van verandering en proberen vaak de angst voor het onbekende tegen te gaan met strakke regels en wetten. Samenlevingen die laag scoren op dit punt staan meer open voor verandering, hebben minder regels en wetten en lossere richtlijnen.

Masculiniteit vs. Femininiteit: “De verspreiding van emotionele rollen tussen de seksen.” Deze dimensie meet het belang dat een cultuur hecht aan stereotypische mannelijke waarden zoals assertiviteit, ambitie, macht en materialisme en stereotypische vrouwelijke waarden zoals menselijke relaties. Culturen die hoog scoren op dit punt hebben vaak grotere verschillen tussen de seksen en zijn vaak meer concurrerend en ambitieus. Samenlevingen die laag scoren op dit punt hebben kleinere verschillen tussen de seksen en hechten meer waarde aan het bouwen van relaties.

Oriëntatie lange termijn vs, korte termijn: Deze dimensie omschrijft de tijdhorizon van een samenleving. Culturen met een korte-termijnoriëntatie hechten waarde aan traditie, nemen de tijd voor het bouwen van relaties en zien tijd vaak als een cirkel. Dit betekent dat het verleden en het heden met elkaar verbonden zijn en dat wat nu niet mogelijk is morgen wel mogelijk is. Hier tegenover staat lange-termijnoriëntatie, waarbij tijd wordt gezien als lineair en waarbij wordt gekeken naar de toekomst in plaats van het heden of het verleden. Een dergelijke samenleving is doelgericht en hecht waarde an beloningen.

Uitbundigheid vs. terughoudendheid: Deze dimensie meet in hoeverre een cultuur in staat is te voldoen aan de eerste behoeften en de persoonlijke wensen van de leden. Samenlevingen met terughoudendheid hebben strenge sociale normen waarin het nastreven van ambities gereguleerd is en wordt ontmoedigd.

Hofstede benadrukt dat de culturele dimensies slechts een raamwerk zijn om te helpen bij het beoordelen van een bepaalde cultuur en, daardoor, het nemen van beslissingen. Andere factoren dienen in overweging te worden genomen, zoals persoonlijkheid, familiegeschiedenis en persoonlijke rijkdom. De voorgestelde dimensies kunnen individueel gedrag niet voorspellen en houden geen rekening met individuele persoonlijkheden.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour