Succesvolle zakelijke relaties opbouwen-Japan

Het meest treffende kenmerk van Japan is volgens Hofstede een hoge Onzekerheidsvermijding. Meerduidigheid is ongewenst en er zijn strenge regels en procedures om het te beperken. Dit verklaart wellicht waarom Japanners onenigheid—een zeer meerduidig onderwerp—zien als iets negatiefs. Het geniet over het algemeen de voorkeur om zich te onderwerpen aan het oordeel van het collectief, en vandaar dat het land van de rijzende zon ook wordt gezien als zeer Collectivistisch. De begrippen individuele vrijheid en persoonlijke prestatie worden minder hoog gewaardeerd dan groepsharmonie en consensus. Harmonie is altijd het toppunt van wijsheid, in alle situaties, zoals blijkt uit de onderhandelingsstijl. Japanners vinden het onaangenaam het woord “nee” te gebruiken. U moet leren interpreteren hoe dingen gezegd worden. Soms hoort u misschien het woord “ja” terwijl de spreker “nee” bedoelt. Dit geldt in het algemeen voor landen met een hoge onzekerheidsvermijding, en om te slagen in die landen zult u dit soort signalen moeten leren onderkennen. Hetzelfde geldt voor glimlachen en het tonen van emotie. Een glimlach kan zowel afkeuring uitdrukken als genoegen. Wees voorzichtig met het gebruik van uw gezichtsuitdrukkingen, want ze kunnen verkeerd begrepen worden. Wijs nooit met de vinger, en probeer niet te veel met uw handen te gebaren.

Om onzekerheid omtrent gedrag te beperken, bestaan er vele sociale regels en rituelen. Het proces van begroeting en de uitwisseling van visitekaartjes is bijzonder ingewikkeld. Rang is belangrijk en als u wordt begroet met een buiging, moet u deze beantwoorden met een die even laag is als de ontvangen buiging. Dit bepaalt de status van uw relatie. Bij het maken van een buiging dient u uw handen tegen het dijbeen te houden en uw ogen neergeslagen.

 Dan volgt het uitwisselen van de visitekaartjes. Dit proces heet meishi koukan. Visitekaartjes moet u met beide handen geven en ontvangen en ze moeten bedrukt zijn in uw moedertaal op de ene zijde en in het Japans op de andere. Bij het geven van uw visitekaartje gebruikt u beide handen en biedt u het aan met de Japanse zijde boven. Japanners beschouwen visitekaartjes als een directe representatie van de persoon, en u moet er daarom voorzichtig mee omgaan. U dient in geen geval de ontvangen kaart te beschrijven of te buigen. Dit zou een teken van uiterste onbeleefdheid zijn. Het is een goed idee om een klein doosje voor visitekaartjes bij u te dragen. Als u dit niet doet kan het worden opgevat als een ontering van de persoon die u het kaartje gaf. U dient het kaartje langzaam en zorgvuldig te lezen om respect te tonen aan de persoon die het aan u gaf. U kunt geen zakendoen voordat dit proces is voltooid.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour