Succesvolle relaties bouwen – India

Hofstede beoordeelde India als een collectivistische natie met een duidelijk gedefinieerde hiërarchische structuur. Indiërs zijn gevoelig voor rangen, status, en de positie van elk individu in een organisatie. Alle besprekingen en vergaderingen worden meestal geleid door hooggeplaatste managers terwijl op het werk wordt toegezien door supervisors. Dit komt gedeeltelijk door het kastensysteem in India. Een kastensysteem is een systeem van sociale lagen op basis van onder meer geërfde klasses (in India zijn dat die van de Hindoe-godsdienst). Dit systeem van klassificatie beïnvloedt het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar.

Hoewel het kastensysteem officieel is afgeschaft bestaat de mentaliteit nog wel. Dat vertaalt zich in een hoge machtsafstandsscore op de schaal van Hofstede. Er is geen aanzienlijke beweging naar boven in India en personen in hoge posities worden gehoorzaamd en gerespecteerd. Wanneer u uw Indische collega’s aanspreekt, vergeet dan niet de juiste aanspreektitel te gebruiken. Zeg “Professor” of “Doctor” waar dat gepast is, of “mevrouw” of “meneer” waar mogelijk. Door de grote ongelijkheid in rijkdom en macht in Indische organisaties, is het moeilijk om persoonlijk contact te maken met ondergeschikten of hoger geplaatste personen. U mag uw baas niet bij zijn voornaam noemen. De veiligste optie is formeel te blijven.

In de Indische zakenwereld zijn interpersoonlijke relaties zeer belangrijk. Als collectivistische cultuur werken individuen goed samen in teams en doen ze vaak activiteiten samen. Compromis en conflictvermijding worden gewaardeerd en de vaardigheid om goed te functioneren in een groep is essentieel. Om goed te integreren in India moet u proberen een goede relatie op te bouwen met uw collega’s De meest gebruikte communicatiestijl is de indirecte. Dat betekent dat u moet leren om niet-verbale signalen en hints te interpreteren. De cultuur van collectivisme stamt af van traditionele familiewaarden in India. De ideale familie is een hechte groep waarin alle leden dezelfde eigendommen en hetzelfde inkomen delen. Elke persoon bekommert zich om het welzijn van alle anderen, zowel thuis als op het werk. Het is daarom belangrijk om harmonie te behouden in zakelijke onderhandelingen.

Traditionele familiewaarden vertalen zich in een iets hogere masculiniteitsscore op de Hofstede-schaal dan gemiddeld. Dat betekent dat het verschil tussen de waarden van mannen en vrouwen iets groter is dan gemiddeld in andere landen. Indische families hechten over het algemeen waarde aan mannelijke assertiviteit en zien mannen als de broodwinnaars van de familie, terwijl vrouwen worden gezien als zorgzame huisvrouwen. Er zijn veel vrouwen in de zakenwereld in India omdat de cultuur veel waarde hecht aan opleiding. Daarnaast worden de traditionele vrouwelijke rollen echter ook verwacht.

Gepast seksegedrag in India werd voor het eerst gedefinieerd door de eerste Manu, de voorvader van de mensheid in de hindoeïstische mythologie en auteur van de Manusmriti, de wetten voor alle sociale klassen, die tussen 200 en 400 AD werden opgeschreven. “In huis mag niets zelfstandig worden gedaan door een kind of een jonge of oude vrouw”, aldus de Manusmriti. Deze wetten zijn niet meer van toepassing op de moderne samenleving in India, maar de mentaliteit op het punt van relaties tussen de seksen bestaat nog wel gedeeltelijk. Conservatief gedrag is belangrijk. Het is zeer onbeleefd om in het publiek fysieke affectie te laten blijken, en op sommige plaatsen is dit zelfs verboden. Wanneer u uw Indische collega’s voor het eerst ontmoet moet een vrouw haar hand het eerst uitsteken, voordat een man dat doet. Voor Indische zakenmannen is het ongepast om een begroeting van een vrouw te beginnen. 

Op het werk dienen vrouwen conservatieve jurken of goed passende mantelpakken te dragen. Mannen worden verwacht gekleed te gaan in pak en stropdas. Heldere kleuren worden gewaardeerd en het is een goed idee om stropdassen en overhemden in warme kleuren te kiezen om uw persoonlijkheid aan uw gastheer of -vrouw te laten blijken. In het voorjaar wordt het festival van kleuren, Holi of Dhuli Vandana, gevierd. Tijdens deze hindoe-feestdag gooien Indiërs kleurpoeder en gekleurd water naar elkaar om de warme zomermaanden te begroeten.

Symbolisme en de concepten van het lot en karma zijn belangrijk in India. Een van de belangrijkste karakteristieken van India is spiritualiteit. Dit komt vooral doordat de mens volgens hindoe-godsdienst weinig invloed heeft over zijn eigen leven. Dat heeft op zijn beurt invloed op het idee van tijd, dat cirkelvormig is. Onderhandelingen kunnen langer duren dan verwacht en men neemt rustig de tijd om een zakenpartner te leren kennen en een relatie op te bouwen. Vergaderingen beginnen niet altijd op tijd en deelnemers kunnen laat arriveren. Als buitenlander dient u echter op tijd te zijn. Maak een maand van tevoren afspraken en bevestig die wanneer u aankomt. Gebruik een indirecte communicatiemethode om zo effectief mogelijk te zijn.

India scoorde laag op het punt van onzekerheidsvermijding vergeleken met het wereldgemiddelde. Dit betekent dat de mensen over het algemeen meer open staan voor onverwachte situaties en gebeurtenissen, en bereid zijn om risico’s te nemen. Het betekent ook dat er niet veel regels zijn om gedrag te structureren of om de uitkomst van een situatie te beheersen. Dit kan afkomstig zijn van het hindoeïstische concept van karma en het niet hebben van invloed op het eigen lot. In de zakenwereld vertaalt dit zich in meer flexibiliteit tijdens vergaderingen. Nieuwe ideeën worden eerder geaccepteerd en innovatie wordt gewaardeerd. Uw Indische collega’s zullen flexibiliteit en een bereidheid om andere opties te overwegen op prijs stellen. Als u uw materiaal presenteert op een manier die te stijf en te gestructureerd is, dan kan dat verkeerd worden uitgelegd en dat kan uw geloofwaardigheid beïnvloeden. Verwacht niet dat er na de eerste paar vergaderingen een beslissing wordt genomen. Het kan lang duren voordat uw collega’s uw voorstel hebben overwogen.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour