Zakelijke relaties en dineren—Latijns-Amerika

Latijns-Amerikanen scoren hoog op Onzekerheidsvermijding op de schaal van Hofstede. Culturen met een hoge score op deze dimensie vermijden meerduidigheid en ambivalentie. Dit betekent dat er meer regels en voorschriften zijn om de angst voor risicovolle of onbekende situaties zo veel mogelijk te beperken. Niettemin is de Latijns-Amerikaanse communicatiestijl behoorlijk ontspannen en zijn er geen strikte gedragsregels voor netwerken. Ze zijn zeer extravert en geven de voorkeur aan een warme, persoonlijke relatie met collega’s in tegenstelling tot een directe, strikt bedrijfsgerichte relatie. Samenwerken met personen met wie u geen nauwe en vertrouwde band hebt, kan riskant en onbestendig zijn. Om het risico te verkleinen willen Latijns-Amerikanen zoveel mogelijk over elkaar te weten komen voordat zij beginnen met zakendoen. Het is juist deze relatie die zo essentieel is voor het werken in dit werelddeel. Om de onzekerheid te verkleinen heeft de Latijns-Amerikaan behoefte aan een gevoel van loyaliteit voordat hij een beslissing kan nemen. Zonder vertrouwen kan er geen vertrouwelijkheid zijn, en kunnen er geen zaken worden gedaan. Vriendschap is essentieel voor het scheppen van vertrouwen, een kritiek onderdeel van loyaliteit.

Latijns-Amerika werd ook als Collectivistisch geclassificeerd door Hofstede, wat betekent dat groepsdoelstellingen en groepsprestaties meer worden gewaardeerd dan individuele. Mensen functioneren als een onderdeel van het geheel, en niet als autonome wezens. Hechte kringen van vrienden en collega’s zijn een typisch kenmerk van deze regio. De familie is de belangrijkste sociale eenheid, en zij heeft normaalgesproken voorrang boven alle overige verplichtingen en connecties. Dit blijkt ook duidelijk op het werk. Latijns-Amerikanen werken om te leven en ze nemen hun privéleven met zich mee naar kantoor. Om een oprechte band te verkrijgen met uw Latijns-Amerikaanse gastheer, dient u dit te erkennen en moet u laten blijken dat u het respecteert.

De standaard manier om iemand te leren kennen gaat via entertainment, en dit is ook volledig geaccepteerd in het bedrijfsleven. De meeste communicatie zal plaatsvinden tijdens de lunch, diner, en andere sociale gebeurtenissen waarbij voedsel en drank een rol spelen. De hoofdmaaltijd wordt meestal ‘s middags genuttigd, en een lichtere maaltijd wordt ‘s avonds bereid. Gesprekken komen terloops op gang waarbij doorgaans veel persoonlijke informatie wordt gedeeld. Latijns-Amerikanen zijn zeer hartelijke mensen en ze hebben geen probleem met weinig persoonlijke ruimte en veel lichamelijk contact. Omhelzingen, een kus op de wang, en het aanraken van de arm of rug zijn allemaal volledig normaal. Wees bereid om te dansen en te genieten van de plaatselijke snacks en activiteiten. De meeste Latijns-Amerikanen gaan bij voorkeur naar het restaurant als de ideale plek om te eten en zich te vermaken; maar het gebeurt ook dat ze met genoegen gasten thuis uitnodigen om te eten.

Wanneer u bij iemand thuis bent uitgenodigd, laat dan zien dat u dit geweldig waardeert en zorg ervoor een geschenk mee te brengen voor de gastheer of gastvrouw, en wat snoep of chocola voor de kinderen. Het is een goed idee om de dag erna een bloemstuk of een bedankkaartje te sturen als blijk van waardering.

Wederkerigheid wordt verwacht. Latijns-Amerikanen zijn bijzonder royaal en ze verwachten zelf ook met dezelfde royaliteit behandeld te worden. Toon altijd uw erkentelijkheid en laat geen kans onbenut om uw gastheren te bedanken. U moet alle omhelzingen en tekenen van vriendschappelijke genegenheid beantwoorden. Terugdeinzen van de gebruikelijke uitwisseling van de kussen op de wang kan verkeerd worden opgevat als kilheid en ongenoegen. Nodig uw gastheer uit om te eten als blijk van waardering en stel voor dat u de kosten graag voor uw rekening neemt. In Brazilië en Chili is een fooi van ongeveer 10% gebruikelijk, en hoewel het percentage varieert in andere landen, ligt het gewoonlijk rond 5%.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour