Zakelijke relaties opbouwen, ontmoeten en begroeten-het Midden-Oosten

Grote Machtsafstand is een dominant kenmerk in deze regio volgens Geert Hofstede. Dit betekent dat er veel ongelijkheid bestaat in de verdeling van macht en welvaart. Rang is buitengewoon belangrijk, en er is weinig socio-economische mobiliteit. De belangrijkste beslisser heeft gewoonlijk ook een hoge functie, maar hij neemt een beslissing alleen in consensus met de groep. Tijdens onderhandelingen dient u zich van deze collectivistische houding bewust te zijn; aan de andere kant is het wel een goed idee om de belangrijkste personen met beslissingskracht te identificeren. Tijdens een vergadering zal de meest gezaghebbende persoon een zwijgzame toeschouwer zijn.

Om iemand correct aan te spreken, moet u de uitspraak van zijn naam leren voordat u hem ontmoet. Midden-Oosterlingen hebben vaak meerdere namen, en het is belangrijk te vragen naar de Engelse versie van hun visitekaartjes. Namen worden gewoonlijk geschreven in onderstaande volgorde: titel, voornaam, middelste naam, en achternaam. In geschreven correspondentie, moet u altijd de volledige naam gebruiken; maar tijdens een vergadering zijn alleen de titel en voornaam meestal voldoende. Het is uiterst belangrijk uw gastheer te begroeten met zijn titel, om uw respect te tonen. Uw gastheer kan u anders aanspreken, afhankelijk van de context en hoe goed uw relatie is. Het is niet ongebruikelijk dat een Midden-Oosterling uw voornaam gebruikt tijdens het diner, en uw titel en achternaam in een vergadering.

Leer de gebruikelijke begroeting en oefen de uitspraak ervan. De meest algemene begroeting is as-salāmu ‘alaikum “Assalam aleikum.” Dit betekent “Vrede zij met u, en moge God´s zegen met u zijn.” Vrouwen moeten wachten op de man totdat deze aanstalten maakt om de handen te schudden bij een begroeting. De man behoort de begroeting te initiëren en traditiegetrouw zijn rechterhand geven. De linkerhand wordt gezien als onrein en het is raadzaam deze niet te gebruiken bij het handen schudden. Daarnaast is het eten of wijzen met de linkerhand bijzonder onbeleefd.

De tijdshorizon is Circulair. Alles kost tijd en voor alles is er een geschikt moment. Hoe de onderhandelingen verlopen is afhankelijk van de kracht van de relatie met uw Midden-Oosterse collega’s. Vergaderingen duren lang en ze lijden vaak aan lange niet ter zake doende gesprekken. Onderbrekingen komen vaak voor. Als uw gastheer de vergadering voor een korte periode verlaat is dit meestal voor het dagelijks gebed, en de vergadering zal na 15–20 minuten weer hervat worden.

Het Midden-Oosten is zeer Collectivistisch, hetgeen betekent dat loyaliteit een belangrijke rol speelt. Samenlevingen met een hoge score op deze dimensie hechten meer waarde aan gezamenlijke doelstellingen dan aan individuele. Het aantonen van de wederzijdse voordelen van een voorstel kan de onderhandelingen alleen maar bevorderen. Probeer een deal niet overhaast te sluiten, maar maak juist van de gelegenheid gebruik met uw gastheer te converseren en hem te leren kennen. Vermijd het onderwerp vrouwen en politiek in het algemeen. Een goed idee voor een gespreksonderwerp is sport.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour