Virtuele communicatie-het Midden-Oosten

Virtuele communicatie is een van de belangrijkste aspecten van de internationale handel. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om wereldwijd te opereren zonder hun kantoren fysiek te hoeven verplaatsen. Het is wellicht het meest fundamentele element bij het werken in het buitenland, omdat het de noodzaak om te reizen beperkt en men niet op locatie aanwezig hoeft te zijn voor een vergadering. Naast alle voordelen die virtuele communicatie met zich meebrengt, biedt het ook een aantal uitdagingen voor veel organisaties. Het verhindert het uitwisselen van non-verbale aanwijzingen, die uiterst belangrijk zijn voor de overdracht van informatie. Dit is met name belangrijk voor communicatie in een hogecontext-cultuur, waarin de communicator zich vooral richt op non-verbale signalen.

Het Midden-Oosten heeft overwegend een hogecontext-communicatiestijl. Handgebaren, oogcontact, lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, en zelfs de intonatie van uw stem kunnen de boodschap die u probeert over te brengen radicaal wijzigen. Het is juist het non-verbale deel dat het belangrijkst is. Dit levert een probleem op bij virtuele communicatie. Het ontbreken van de mogelijkheid fysiek contact te maken, bijvoorbeeld via een stevige handdruk, kan zo frustrerend zijn dat het een zakendeal kan verijdelen. Het onvermogen te laten zien wat u bedoelt in plaats van zeggen wat u bedoelt kan een belemmering vormen bij het ontwikkelen van een zakenrelatie.

In het Midden-Oosten dient communicatie zo veel mogelijk persoonlijk te zijn, en niet virtueel. Verbale communicatie is een bewuste activiteit en alles wat u of uw partner gaat zeggen zal al voorbereid en voorverwerkt zijn in het hoofd van de spreker. Voor elk begin van een zakelijke relatie zult u bijzonder zorgvuldig nadenken over wat u precies gaat zeggen tegen uw gesprekspartner; vandaar dat u in non-verbale communicatie gedeeltelijk machteloos bent. Gezichtsuitdrukkingen, gebaren, lichaamshouding, en zelfs het toepassen van stilte komen allemaal tot stand als gevolg van een automatische respons van uw lichaam. Het zijn de belangrijkste elementen voor een goed begrip van wat uw collega u te melden heeft en voor het correct evalueren van zijn of haar bedoelingen. Ze werken ook als een uitstekend hulpmiddel voor het tonen van oprechtheid tijdens onderhandelingen, wat uw professionele geloofwaardigheid zeer ten goede kan komen.

Niet alle ondernemingen zullen echter in staat zijn een persoonlijk gesprek op te zetten enkel en alleen om een zakenrelatie op te starten. Om de nadelen van virtuele communicatie in de Midden-Oosterse landen met hogecontext-communicatie te beperken, kunt u zich wenden tot de toepassing van meer “persoonlijke” hulpmiddelen.

De tweede beste optie voor een fysieke vergadering is de videoconferentie. Hiermee kunt u uw vermogen om non-verbale signalen te interpreteren enorm uitbreiden, kunt u een gezicht aan een naam koppelen en een band tot stand brengen. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u het beste de telefoon gebruiken. Alle geschreven materiaal, zoals brieven en e-mails, moet zo  gedetailleerd mogelijk zijn zodat u zich kunt vrijwaren tegen eventuele miscommunicatie.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour