Machtsafstand en kantoorpolitiek—Azië

Volgens Geert Hofstede, behoren de meeste Aziatische landen (met uitzondering van China) tot de landen die wereldwijd het hoogste scoren op Machtsafstand. Samenlevingen die hoog scoren op deze schaal vertonen doorgaans diepe sociale kloven en aanzienlijke verschillen in macht en rang. Dit betekent dat men aanvaardt en verwacht dat de macht ongelijk verdeeld is. Vrijwel iedere organisatie bezit een complexe hiërarchie waarin werknemers zijn ingedeeld volgens rang. Status wordt verworven door ervaring, en dit is de reden waarom ouderen hoog worden gewaardeerd. Anders dan in westerse culturen die de jeugd waarderen, zien Aziatische landen jeugdigheid als een teken van onvolwassenheid. Men vindt dat ouderen meer kennis bezitten, waardoor ze gewoonlijk hoger in rang zijn. Houd hier rekening mee bij het kiezen van degenen die uw bedrijf gaan vertegenwoordigen. U dient uw keuze te baseren op leeftijd maar ook op het juiste functieniveau in het bedrijf.

U moet ook zorgen dat u de juiste positie inneemt in uw communicatie. Kleding, entertainment-keuze, en lichaamstaal hangen allemaal samen met status. Om een positieve relatie tot stand te brengen, dient u die eigenschappen te benadrukken die het meest worden gewaardeerd.

Aziatische culturen scoren hoog op Onzekerheidsvermijding en beschouwen onzekere situaties als gevaarlijk. Risicogedrag wordt niet gewaardeerd, en daarom wordt baanzekerheid zo enorm gekoesterd. Het is ongebruikelijk om binnen een loopbaan voor meerdere bedrijven of in verschillende bedrijfstakken te werken. Loyaliteit aan de werkgever bewijst dat de persoon volwassen is en dat hij kan worden vertrouwd. Uw inzet voor uw bedrijf expliciet laten blijken kan uw geloofwaardigheid vergroten.

Het herkennen en respecteren van de hiërarchie zijn belangrijk. In alle zakelijke situaties is het erkennen van de sociale status van uw gastheer essentieel. Het kan u helpen uw toewijding en loyaliteit voor uw eigen onderneming aan te tonen en bovendien de relatie met uw Aziatische partners versterken.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour