Indirecte communicatie in Azië

Om te begrijpen hoe u effectief communiceert in een hogecontext-cultuur, dient u zich vertrouwd te maken met twee verschillende communicatiestijlen. Als de betekenis van de boodschap vooral verbaal wordt gecommuniceerd, wordt dit een directe communicatiestijl genoemd. Het tegenovergestelde hiervan is een indirecte communicatiestijl, waarbij vooral de context van de boodschap de betekenis bevat. Iemand die de indirecte aanpak toepast, gebruikt veel non-verbale signalen zoals oogcontact , de intonatie van zijn stem, onderbrekingen en gezichtsuitdrukkingen. In de verschillende culturen manifesteren deze stijlen zich op verschillende manieren. Beide communicatiestijlen komen voor binnen elke willekeurige cultuur, en het is van essentieel belang dat u beide begrijpt om uw gesprekspartner goed te kunnen begrijpen.

De meeste Aziatische landen gebruiken een indirecte communicatiestijl. Er zijn talloze contextuele aanwijzingen, zoals non-verbale signalen, status, de leeftijd van de spreker en luisteraar, en zelfs lichaamshouding. In de meeste Aziatische landen is het woord nee taboe. Tijdens onderhandelingen of in een gesprek, moet u niet verwachten van uw gastheer dat hij u ooit formeel afwijst, maar wees uiterst bedacht op de niet-gesproken signalen.

Omdat gezicht redden  en het vermijden van een schaamtegevoel zo enorm belangrijk zijn moet u uw gastheer nooit in een situatie brengen waarin hij u direct moet afwijzen. Vaak zal iemand ja zeggen maar duidelijk nee bedoelen. Om dit te kunnen interpreteren moet u daarop goed voorbereid zijn. Let op gezichtsuitdrukkingen  en bewegingen van hand en hoofd wanneer uw gastheer aan het woord is. De toon en de formaliteit in de stemklank zijn ook voortreffelijke aanwijzingen omtrent de intentie van de spreker.

Als u nee moet zeggen tegen uw gesprekspartner, mag u dit discreet maar toch duidelijk doen. De term waarmee deze houding wordt aangeduid is gezicht redden. Om gezicht te redden en een schaamtegevoel te voorkomen, is het gebruikelijk om het uitspreken van het woord “nee” te vermijden.

Ga aan de slag!

  • Bekijk een demonstratievideo.
  • Vraag een gratis proefversie aan voor 7 dagen . .
  • Zoek een kantoor van ons in uw buurt.

Start een videorondleiding

Take a video tour